Subsidie 2018

Investeringen in LED-armaturen, licht regelapparatuur en in LED-buizen komen in aanmerking, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst 2018. Alleen het meest energiezuinige systeem of methode is in 2018 ondersteund door de EIA.

LED-verlichtingssysteem (210506)

De omschrijving van code 210506 is aangepast. Volgens deze code komen alleen LED-armaturen, anders dan LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking voor EIA. Het gaat hierbij om LED-armaturen waar de LED-chip of LED-module volledig geïntegreerd is in de armatuur.

Let op: Alleen verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen komt in aanmerking voor EIA wanneer wordt voldaan aan de technische eis. Voor code 210506 is sprake van een maximum bedrag dat in aanmerking komt voor EIA. Dit bedrag bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom). Meldt u een investering onder code 210506 dan moet u het investeringsbedrag berekenen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

 

Meldingscalculator

Om u te helpen bij het berekenen van het aantal lumen en daarbij het juiste meldingsbedrag te bepalen is er een meldingscalculator beschikbaar gesteld. Hierin kunt u aan de hand van de specifieke gegevens van uw armaturen berekenen wat het aantal lumen is dat ingevuld kan worden in het e-loketformulier.
Het e-loketformulier berekent dan zelf het bedrag dat in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek.

Calculator meldingsbedrag voor LED aanvragen EIA 2018

 

Hieronder een aantal voorbeelden hoe u de lumen kan berekenen.

Voorbeeld: U investeert in 100 LED-armaturen met een lichtstroom van 5.000 lumen per LED-armatuur en 42 W (119 lm/W). De werkelijke investeringskosten (het bedrag dat u betaalt) bedragen € 18.900,00.
Het aantal lumen berekent u als volgt: 100 armaturen x 5.000 lumen = 500.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (500.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 12.500,00. Dit bedrag is weliswaar lager dan de werkelijke investeringskosten maar zijn wel de kosten die u voor EIA kunt melden.

Voorbeeld: U investeert in 100 LED-spots met een lichtstroom van 2.700 lumen en 25 W (108 lm/W). De werkelijke investeringskosten (het bedrag dat u betaalt) bedragen € 4.500,00.
Het aantal lumen bedraagt: 100 armaturen x 2.700 lumen = 270.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (270.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 6.750. Uw investeringsbedrag is lager dan het door u berekende bedrag, uw investeringsbedrag kunt u volledig voor EIA melden.

Voorbeeld: met meerdere armatuursoorten: U investeert in het volgende: 100 LED-armaturen type A met een lichtstroom van 5.000 lumen en 42 W en in 50 LED-armaturen type B met een lichtstroom van 6.000 lumen en 50 W. U investeert in type A € 15.000 en in type B € 6.000. Omdat er een maximum bedrag geldt per armatuursoort, moet per armatuursoort berekend worden wat het bedrag is dat voor EIA in aanmerking komt. Voor LED-armatuur type A is het maximum bedrag (500.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 12.500. Voor LED-armatuur type B is het maximum bedrag (300.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 7.500. Het bedrag dat voor type A in aanmerking komt is € 12.500 (uw investering hierin is hoger als het berekend bedrag waardoor het berekend bedrag in aanmerking komt). Het bedrag dat voor type B in aanmerking komt is € 6.000 (uw investering is lager dan het berekend bedrag waardoor deze investering volledig gemeld kan worden). Het bedrag dat u kan melden voor EIA is hierdoor: € 12.500 + € 6.000 = € 18.500. Bij uw aanvraag vult u dan in bij totale lumen: € 18.500/€25 x 1.000 lumen = 740.000 lumen.

LED-buiSsysteem (210509)

LED-buizen kunt u melden onder de code 210509 'LED-buis systeem'.

Alleen LED-buizen met een specifieke lichtstroom van ten minste 130 lm/W die zijn voorzien van een externe LED driver, komen voor EIA in aanmerking.
Het gaat om een systeem van een LED-buis gekoppeld aan een losse (externe) LED driver. De powerfactor van het systeem bedraagt ten minste 0,90.
Let op: Voor code 210509 is sprake van een maximum bedrag dat in aanmerking komt voor EIA. Dit bedrag bedraagt maximaal € 20 per LED-buis.
Voorbeeld: Stel u investeert in 200 LED-buizen met externe LED driver. Het bedrag dat u maximaal voor EIA mag melden is dan: € 20 * 200 = € 4.000. Als de investeringskosten lager uitvallen, bijvoorbeeld € 2.700 dan meldt u laatstgenoemd investeringsbedrag.

Een systeem van een nieuwe LED-buis met nieuwe externe voeding is de meest efficiënte methode wanneer het gaat om vervanging van fluorescentie buislampen (TL). Bij het zogenaamde retrofitten wordt vaak het bestaande voorschakelapparaat overbrugd en blijft het onnodig vermogen opnemen. Investeringen die alleen betrekking hebben op het uitwisselen van conventionele TL buizen door LED-buizen, het zogenaamde retrofitten, komen niet in aanmerking voor EIA. Bij deze manier van vervanging is geen sprake van LED-buizen met een externe LED driver.

Besparingssysteem voor verlichting (210502)

Een investering in bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie kan alleen nog onder code 210502 worden gemeld in plaats van code 210506 en/of 210509. Voor code 210502 is namelijk sprake van een aftopping van € 150 per sensor. U dient de investering in licht regelapparatuur daarom onder deze code te melden. In verband met het aftoppingsbedrag is het ook aantrekkelijker om investeringen in licht regelapparatuur apart te melden onder code 210502.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

266px-Logo_RDO.svg.png